تهران

بهترین خریدار لوازم منزل و آنتیک قدیم و جدید

لوازم آنتیک، چینی‌آلات، ظروف، بلورجات، نقره‌جات، گرام و صفحه

رادیو، تلویزیون، فرش، لباسشویی

 

ویژگی های شغل

دسته شغل

فنی